کارگردان : همایون شهنواز
نویسنده : همایون شهنواز
تاریخ اکران : ۱۳۸۲