نویسنده و کارگردان علاءالدین رحیمی

در نقش خلیفه عباسی

در این صحنه با حسین محب اهری (وزیر)