نویسنده : والتر وایدلی

کارگردان :داوود رشیدی

تاریخ اجرا : ۱۳۷۰

مکان اجرا : تئاتر شهر

در نقش : باتل جو